Helping Instruction/Agency

गैर आवासीय संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद, कतार 
फोन:+९७४ ५०२२७५५
प्रहरी ९९९ एम्बुलेन्स ९९९

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
फोनः ‍+ ‍९७७-१-४२११७९/४२११९९१

परराष्ट्र मन्त्रालय
फोनः ‍९७७-१-४४१६०११/४४६१२९५

बैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्ड
(आप्रवासी स्रोत केन्द्र)
फोनः ‍९७७-१-४१०२६०७/४१०२७१०
टोल फ्रि नं. १६६००१५०००५

अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (IOM)
फोनः ४४२६७६२

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO)
धावीघाट, ललितपुर
फोन न‌‌‍. ५५३६१११ 

UN WOMEN
थापाथली, काठमाण्डौ । 
फोन न. ४२५५११०, ४२५४८९९

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
लाजिम्पाट, काठमाण्डौ ।
फोन न. ४४२६७२०